Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden | versie 31-mei-2021

Watergekte.nl is onderdeel van het bedrijf ‘Playing2live’ gevestigd in Warns.

 1. De deelnemer verklaart te beschikken over voldoende zwemvaardigheid.
 2. Bij alle activiteiten is het gebruik van een zwemvest verplicht.
 3. Playing2live is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel, beschadiging of andere ongemakken voortkomend uit het gebruik van de waterscooter door de huurder.
 4. Playing2live heeft de waterscooter verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en casco schade voor de vaart op het water en het IJsselmeer. De verzekering kent echter een eigen risico van €500,-per schadegeval dat ten laste van de huurder komt.
 5. Playing2live heeft 4 uur de tijd voor reparatie bij storing tijdens de huurperiode, zonder creditering van de huursom.
 6. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met het afschrijven van de eigen risico t.w.v. max. €500,- indien u schade toebrengt aan het gehuurde vaartuig.
 7. Alle reserveringen gelden als juridische overeenkomsten.
 8. Slecht weer is voor risico van de huurder en vormt geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering.
 9. De verhuurder kan naar eigen inzicht bijv. bij slecht weer, de overeenkomst op ieder moment eenzijdig beëindigen.
 10. Het is verboden te varen bij een vaste windkracht 7 of meer
 11. Het is verboden de waterscooter anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld.
 12. Een persoon mag niet onder invloed zijn van drugs, alcohol en/of andere verdovende middelen tijdens het bedienen van de waterscooter.
 13. De waterscooter dient netjes, schoon en zonder gebreken ingeleverd te worden.
 14. De deelnemer verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Playing2live.
 15. Daar waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, beslist de directie van Playing2live.


Tot slot. Hanteer de van toepassing zijnde coronamaatregelen.